Welkom bij de TALENT FOUNDATION PvT

DEZE WEBSITE WORDT NIET MEER ONDERHOUDEN. DE NIEUWE WEBSITE IS TE VINDEN OP:

http://talentfoundation.nl

Binnenkort wordt de oude website uit de lucht gehaald en komt u via

www.talentfoundation.nl

ook direct op de nieuwe.

Je zult maar jong zijn, een talent hebben en je realiseren dat je daarmee een betere toekomst voor jezelf en je omgeving zou kunnen realiseren, maar moeten ervaren dat dat waarschijnlijk nooit realiteit zal worden omdat er in jouw situatie en omgeving geen middelen en mogelijkheden voor zijn en zullen komen.

De TALENT FOUNDATION PvT is een CBF en ANBI erkende "Kleine Goede Doelen" Stichting , die zich richt op jonge getalenteerde en gemotiveerde mensen wereldwijd die in een kansarme omgeving leven. 

Het zijn TALENTEN in een sociaal/economisch zwakke omgeving die het verschil willen maken.

TALENT foundation PvT helpt hen met persoonlijke begeleiding en financiële middelen een succesvolle toekomst op te bouwen. Deze jonge talenten zijn het voorbeeld in hun directe omgeving en dragen de boodschap uit dat doelen bereikt kunnen worden met inzet, doorzettingsvermogen en het talent wat in ieder mens schuilt.

Van de talenten wordt verwacht dat ze in hun leefomgeving actief bijdragen aan verbeteringen in hun gemeenschap door succesvol te zijn en zich positief en als voorbeeld op te stellen. De intensieve begeleiding door de landencommissie is gericht op een succesvolle toekomst van het talent. 

De criteria waaraan een talent moet voldoen om in aanmerking te komen voor ondersteuning zijn vastgelegd in het volgende document en hieronder samengevat:

Het Talent:

1. heeft bij aanvang van de ondersteuning een leeftijd van 15-25 jaar,
2. bevindt zich ten opzichte van de plaatselijke situatie in een kansarme achterstandssituatie,
3. heeft een duidelijk omschreven toekomstbeeld voor het bereiken van een structureel betere
    situatie,
4. heeft een duidelijk omschreven onderscheidend talent, vaardigheid of bijzondere interesse
    waarmee de betere situatie kan worden bereikt,
5. heeft een hoog ambitieniveau en motivatie om de betere situatie op basis van het aanwezige
    talent en de te verkrijgen ondersteuning te realiseren,
6. ontwikkelt een beroepsmatige continuïteit die een positief effect heeft op de lokale
    gemeenschap of bredere maatschappij,
7. ontvangt ondersteuning die past binnen de door het bestuur aan de landencommissie
    beschikbare gestelde financiële ruimte.

Bij voorkeur bedraagt de omvang van de benodigde ondersteuning maximaal
1000 Euro/kalenderjaar, heeft een maximale looptijd van 4 jaar en
bedraagt maximaal 3000 Euro per talent.
In incidentele gevallen kunnen individuele talenten die voldoen aan bovenstaande criteria,
maar zich in landen bevinden waar geen landencommissie actief is, ondersteund worden 
indien eenzelfde kwaliteit van ondersteuning gegarandeerd is.
De stichting verstrekt echter in geen geval middelen aan andere organisaties voor
algemene niet-individueel gerichte ondersteuning. 

 

De TALENT FOUNDATION PvT is een voortzetting van het Peter van Tilburg Fonds dat in 1992 was opgericht door Yvonne Mulder ter nagedachtenis aan haar vader Peter van Tilburg (PvT) die haar altijd gestimuleerd heeft om haar talent te ontwikkelen. Meer informatie hierover op de geschiedenis pagina.

 

Informatie over de actueel en voorheen ondersteunde Talenten is te vinden onder de knop "talenten".
Meer informatie over de specifieke landen(commissies) en daar ondersteunde talenten is te vinden via de links Argentinië, Nicaragua, Indonesië, Kenia en Noord-Thailand.